Radiochirurgia stereotaktyczna

Spotkanie Studenckiego Koła Naukowego zostało poświęcone zrozumieniu mechanizmu działania radiochirurgii stereotaktycznej. Członek naszego koła- Miłosz Trojnar- przestawił nam informacje dotyczące GammaKnife oraz CyberKnife. Są to zawansowane urządzenia służące do operacji np.: guzów przerzutowych do mózgu, glejaków, oponiaków, guzów gałki ocznej, Więcej…